Ugodni nakupi na obroke do 36 mesecev brez obresti in stroškov odobritve. Za ta način nakupa je odvisna višina plače ali pokojnine.


,00 €

Za odobritev potrebujete:

1. Kreditna dokumentacija do 24 mesecev, ki jo predloži stranka za kredit brez avtorizacije hranilnice

  • Originalni izpisek prometa po transakcijskem računu za zadnji mesec pred odobritvijo kredita
  • Trije zadnji izpiski prometa po transakcijskem računu pred mesecem odobritve v primeru ko gre za nakup autoakustike, TV in video naprav, fotoaparatov, računalnikov ipd.
  • V primeru da je stranka upokojena predloži zadnje potrdilo o izplačani pokojnini (obvestilo ZPIZ-a) in pokojninski odrezek ali upokojenska kartica.
  • Vse stranke pa potrebujejo: osebni dokument, davčno številko in kartico transakcijskega računa 

2. Kreditna dokumentacija nad 24 do 36 mesecev, ki jo predloži stranka za kredit z avtorizacijo hranilnice

  • Originalna plačilna lista za zadnji mesec pred odobritvijo kredita
  • Originalni izpisek prometa po transakcijskem računu za zadnji mesec pred odobritvijo kredita
  • Trije zadnji izpiski prometa po transakcijskem računu pred mesecem odobritve v primeru ko gre za nakup autoakustike, TV in video naprav, fotoaparatov, računalnikov ipd.
  • V primeru da je stranka upokojena predloži zadnje potrdilo o izplačani pokojnini (obvestilo ZPIZ-a) in pokojninski odrezek ali upokojenska kartica.
  • Vse stranke pa potrebujejo: osebni dokument, davčno številko in kartico transakcijskega računa